جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


جهت اطلاع از بهترین و جدید ترین پروژه های کیش عدد 1 را به 10007074 اس ام اس کنید کد: 100
فروش فوری واحد 1 خوابه زیر قیمت ... فقط با 135 میلیون نقد... 09125549233 کد: 101
یک فرصت مناسب جهت سرمایه گذاریک یک مکان مناسب ویژه فست فود و رستوران در 2 طبقه، بر اصلی خیابان دید دریا 09121936615 کد: 1

املاک ابتکار کیش
مشاوره در امور سرمایه گذاری کلان و پروژه های مرتبط 09347693000

سامانه پیامکی
با فرستادن عدد 1 به سامانه پیامکی 10007074 از جدید ترین پروژه های کیش

همکاری با ما
به تعدادی مشاوره با تجربه نیازمند هستبم. برای اطلاعات بیشتر بروی "همکاری با ما" کلیک بفرمایید.

نماینده رسمی فروش شهرک کرانه
نماینده رسمی فروش شهرک لوکس کرانه .....اطلاعات بیشتر 09347693000

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران 5300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 57متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/05/1394جزئیات


آپارتمان کیش نو بنیاد ف...190ميليون
-طبقه اول
املاک ابتکار کیش09125549233
20/04/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد35م رهن 750ت اجاره
-طبقه سوم
املاک ابتکار کیش09125549233
31/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش شهرک صدف320ميليون
-طبقه اول-زيربنا 64متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 310م رهن 1.6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 58متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز آ...50م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 94متر
املاک ابتکار کیش09125549233
30/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول
املاک ابتکار کیش09125549233
30/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش سدر47م رهن 1.5م اجاره
-زيربنا 58متر
املاک ابتکار کیش09125549233
28/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش اسکان40م رهن 1.2ت اجاره
املاک ابتکار کیش09125549233
28/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 1
-زيربنا 103متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 1
-زيربنا 58متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 1
-زيربنا 90متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 1
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5
-زيربنا 114متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5
-طبقه اول-زيربنا 83متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5
-طبقه سوم-زيربنا 63متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 3
-زيربنا 62متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 3
-زيربنا 80متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5405ميليون
-زيربنا 90متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-زيربنا 112متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-زيربنا 86متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-زيربنا 93متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-طبقه نهم-زيربنا 100متر
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش کوی پزشکان...
املاک ابتکار کیش09125549233
25/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش کرانه ساحل...
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5667ميليون
-زيربنا 117متر
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 1
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 2
-طبقه دوم
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 2
-طبقه دوم
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 3221ميليون
-طبقه اول-زيربنا 68متر
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 4
-زيربنا 120متر
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 4
-زيربنا 82متر
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش A
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 1
املاک ابتکار کیش09125549233
23/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز آ...50م رهن 300ت اجاره
-زيربنا 57متر
املاک ابتکار کیش09125549233
18/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد410ميليون
-طبقه اول-زيربنا 91متر
املاک ابتکار کیش09125549233
16/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد10م رهن 1.5م اجاره
-زيربنا 55متر
املاک ابتکار کیش09125549233
11/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...
املاک ابتکار کیش09125549233
11/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش طوس
-طبقه سوم
املاک ابتکار کیش09125549233
11/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش عرفان
-طبقه اول-زيربنا 92متر
املاک ابتکار کیش09125549233
11/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش ارگ1
املاک ابتکار کیش09125549233
11/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش دهکده ساحل...
-طبقه پنجم-زيربنا 140متر
املاک ابتکار کیش09125549233
11/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش دیپلمات50م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 57متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش دامون کیش ...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 55متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کرج گوهردشت
-زيربنا 80متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش 50 دستگاه70م رهن
-زيربنا 60متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5120م رهن
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش فاز جی10م رهن 2.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش میرمهنا10م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 75متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف130م رهن
-زيربنا 130متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد
-طبقه دوم-زيربنا 68متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


سوئیت کیش صدف فاز 130م رهن 300ت اجاره
املاک ابتکار کیش09125549233
06/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف35م رهن 900ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش شهر افتاب670ميليون
املاک ابتکار کیش09125549233
01/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش عرفان700ميليون
-طبقه اول-زيربنا 111متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/02/1394جزئیات


ویلا کیش f21.5ميليارد
-زيربنا 157متر
املاک ارم711071-36273380
31/01/1394جزئیات


مغازه کیش خ کوشا7.2ميليارد
-زيربنا 650متر
املاک ارم711071-36273380
24/01/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد470ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ابتکار کیش09125549233
28/12/1393جزئیات


آپارتمان تهران اقدسیه-ب...828ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 115متر
املاک ارم711071-36273380
05/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی قهدریجا...250ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 84متر
املاک ارم711071-36273380
12/11/1393جزئیات


باغ مشهد جاده شاندیز35ميليارد
-زيربنا 6000متر
املاک ابتکار کیش09125549233
30/10/1393جزئیات


ویلا رامسر رمک850ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ابتکار کیش09125549233
30/10/1393جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک ارم711071-36273380
28/10/1393جزئیات


ویلا نور و علمده رویان600ميليون
املاک ارم711071-36273380
06/10/1393جزئیات


آپارتمان کیش میرمهنا250ميليون
-طبقه سوم
املاک ابتکار کیش09125549233
16/09/1393جزئیات


آپارتمان کیش بلوار مرجا...1.044ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 145متر
املاک ارم711071-36273380
10/09/1393جزئیات


آپارتمان کیش A2216ميليون
-طبقه دوم
املاک ابتکار کیش09125549233
04/09/1393جزئیات