جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


جهت اطلاع از بهترین و جدید ترین پروژه های کیش عدد 1 را به 10007074 اس ام اس کنید کد: 100
فروش فوری واحد 1 خوابه زیر قیمت ... فقط با 135 میلیون نقد... 09125549233 کد: 101
یک فرصت مناسب جهت سرمایه گذاریک یک مکان مناسب ویژه فست فود و رستوران در 2 طبقه، بر اصلی خیابان دید دریا 09121936615 کد: 1

املاک ابتکار کیش
مشاوره در امور سرمایه گذاری کلان و پروژه های مرتبط 09347693000

سامانه پیامکی
با فرستادن عدد 1 به سامانه پیامکی 10007074 از جدید ترین پروژه های کیش

همکاری با ما
به تعدادی مشاوره با تجربه نیازمند هستبم. برای اطلاعات بیشتر بروی "همکاری با ما" کلیک بفرمایید.

نماینده رسمی فروش شهرک کرانه
نماینده رسمی فروش شهرک لوکس کرانه .....اطلاعات بیشتر 09347693000

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان کیش صدف35م رهن 900ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش مجتمع پارس...
-طبقه سوم-زيربنا 53متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش میرمهنا
-زيربنا 71متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش میرمهنا10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 71متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/03/1394جزئیات


مجتمع کیش شهر آفتاب
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش شهر افتاب670ميليون
املاک ابتکار کیش09125549233
01/03/1394جزئیات


آپارتمان کیش سرو110م رهن 1.4ت اجاره
-زيربنا 55متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز آ...40م رهن 1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 57متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز آ...50م رهن 300ت اجاره
-زيربنا 55متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز ج...10م رهن 2.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز ج...10م رهن 2.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش 50دستگاه50م رهن
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش خانه گستر10م رهن 2.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف65م رهن 1.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف10م رهن 2.5ت اجاره
-طبقه اول
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


سوئیت کیش صدف15م رهن 500ت اجاره
-زيربنا 25متر
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...45م رهن
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...80م رهن
-طبقه اول
املاک ابتکار کیش09125549233
31/02/1394جزئیات


تجاری کیش مرکز تجاری
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش پل غدیر
-زيربنا 125متر
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش دامون ویلا...130م رهن
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف85م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار رح...
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...
املاک ابتکار کیش09125549233
14/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش سفین فاز س...55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
املاک ابتکار کیش09125549233
09/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5
-زيربنا 350متر
املاک ابتکار کیش09125549233
09/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف فاز 5420ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک ابتکار کیش09125549233
09/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش میرمهنا10م رهن 2.3م اجاره
-زيربنا 75متر
املاک ابتکار کیش09125549233
09/02/1394جزئیات


مجتمع کیش سفین فاز سی39م رهن
-زيربنا 60متر
املاک ابتکار کیش09125549233
09/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد فا...
-طبقه سوم
املاک ابتکار کیش09125549233
09/02/1394جزئیات


مجتمع کیش نوبنیاد
-طبقه سوم-زيربنا 59متر
املاک ابتکار کیش09125549233
06/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد40م رهن
-زيربنا 58متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد5م رهن 1.8م اجاره
-زيربنا 66متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش نیلوفر یک
-زيربنا 55متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


مجتمع کیش صدف10م رهن 3.5م اجاره
-طبقه 2-زيربنا 100متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


مجتمع کیش صدف315ميليون
-زيربنا 70متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف615ميليون
-زيربنا 75متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف20م رهن 2م اجاره
-زيربنا 65متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف225ميليون
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف250ميليون
-زيربنا 66متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-زيربنا 58متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-زيربنا 60متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-زيربنا 75متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش صدف
-طبقه دوم-زيربنا 66متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش دامون ساحل...
-طبقه ششم-زيربنا 82متر
املاک ابتکار کیش09125549233
05/02/1394جزئیات


آپارتمان کیش عرفان700ميليون
-طبقه اول-زيربنا 111متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/02/1394جزئیات


سوئیت کیش صدف فاز 160م رهن
-زيربنا 48متر
املاک ابتکار کیش09125549233
02/02/1394جزئیات


ویلا کیش f21.5ميليارد
-زيربنا 157متر
املاک ارم711071-36273380
31/01/1394جزئیات


مغازه کیش خ کوشا7.2ميليارد
-زيربنا 650متر
املاک ارم711071-36273380
24/01/1394جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد470ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ابتکار کیش09125549233
28/12/1393جزئیات


آپارتمان تهران اقدسیه-ب...828ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 115متر
املاک ارم711071-36273380
05/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی قهدریجا...250ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 84متر
املاک ارم711071-36273380
12/11/1393جزئیات


باغ مشهد جاده شاندیز35ميليارد
-زيربنا 6000متر
املاک ابتکار کیش09125549233
30/10/1393جزئیات


ویلا رامسر رمک850ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ابتکار کیش09125549233
30/10/1393جزئیات


آپارتمان کیش نوبنیاد300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک ارم711071-36273380
28/10/1393جزئیات


ویلا نور و علمده رویان600ميليون
املاک ارم711071-36273380
06/10/1393جزئیات


آپارتمان کیش میرمهنا250ميليون
-طبقه سوم
املاک ابتکار کیش09125549233
16/09/1393جزئیات


آپارتمان کیش بلوار مرجا...1.044ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 145متر
املاک ارم711071-36273380
10/09/1393جزئیات


آپارتمان کیش A2216ميليون
-طبقه دوم
املاک ابتکار کیش09125549233
04/09/1393جزئیات