آپارتمان رهن و اجاره املاک ابتکار کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

-طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه مبله

50م رهن 3م اجاره
ebtekar07644467070

17/04/1399جزئیات

آپارتمان نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5تومان

288ميليون
ebtekar07644467070

22/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

04/04/1399جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

-طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه روبه نما

ebtekar07644467070

03/04/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

03/04/1399جزئیات

آپارتمان نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

03/04/1399جزئیات

آپارتمان نوار ساحلی

طبقه اول-زيربنا 51متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

31/03/1399جزئیات

آپارتمان صدف

-طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه روبه نما

50م رهن 2.5م اجاره
ebtekar07644467070

29/03/1399جزئیات

آپارتمان مرکز شهر

طبقه نهم-زيربنا 100متر- 1خوابه

180م رهن
ebtekar07644467070

31/03/1399جزئیات

آپارتمان صدف فاز 3

ebtekar07644467070

21/03/1399جزئیات

آپارتمان نوبنیاد

زيربنا 67متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

25/03/1399جزئیات

آپارتمان نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 59متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

25/03/1399جزئیات

آپارتمان نوبنیاد

-طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه روبه نما

130م رهن
ebtekar07644467070

25/03/1399جزئیات