دفتر اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک ابتکار کیش

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه چهارم-زيربنا 86متر

160م رهن
ebtekar07644467070

21/02/1399جزئیات

دفتر اداری گلدیس

-طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه فلت

30م رهن 4.3م اجاره
ebtekar07644467070

22/10/1398جزئیات

دفتر اداری بندرگاه

-طبقه دوم-زيربنا 86متر- 1خوابه دیددریا

ebtekar07644467070

04/10/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه پنجم-زيربنا 100متر

20م رهن 4.5م اجاره
ebtekar07644467070

16/03/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه سوم-زيربنا 90متر

15م رهن 3.5ت اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری پادنا

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 7ميليون

10م رهن 4.5م اجاره
ebtekar07644467070

12/10/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه سوم-زيربنا 82متر

30م رهن 4م اجاره
ebtekar07644467070

08/09/1394جزئیات

دفتر اداری آب و برق

-طبقه دوم-زيربنا 84متر- 1خوابه روبه نما

30م رهن 5م اجاره
ebtekar07644467070

08/04/1399جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه سوم-زيربنا 90متر

15م رهن 3.5ت اجاره
ebtekar07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری پادنا

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 7ميليون

10م رهن 4.5م اجاره
ebtekar07644467070

12/10/1394جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه سوم-زيربنا 82متر

30م رهن 4م اجاره
ebtekar07644467070

08/09/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه هشتم-زيربنا 80متر

20م رهن 5م اجاره
07644467070

04/12/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه سوم-زيربنا 82متر

30م رهن 4م اجاره
07644467070

08/09/1394جزئیات

دفتر اداری کیش پادنا

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 7ميليون

10م رهن 4.5م اجاره
07644467070

12/10/1394جزئیات

دفتر اداری کیش مرکز شهر...

-طبقه سوم-زيربنا 90متر

15م رهن 3.5ت اجاره
07644467070

29/11/1397جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه پنجم-زيربنا 100متر

20م رهن 4.5م اجاره
ebtekar07644467070

16/03/1398جزئیات

دفتر اداری مرکز شهر

-طبقه هشتم-زيربنا 80متر

20م رهن 5م اجاره
ebtekar07644467070

04/12/1394جزئیات