دفتر اداری متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک ابتکار کیش

دفتر اداری بلوار ایران...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

15/05/1398جزئیات

دفتر اداری بازار پادنا...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 7ميليون

ebtekar07644467070

10/09/1397جزئیات

دفتر اداری بلوار ایران...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 12ميليون

ebtekar07644467070

15/05/1398جزئیات

دفتر اداری بازار پادنا...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 7ميليون

ebtekar07644467070

10/09/1397جزئیات

دفتر اداری کیش بازار پا...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 7ميليون

07644467070

10/09/1397جزئیات