مجتمع متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک ابتکار کیش

مجتمع میر مهنا

طبقه چهارم-زيربنا 50متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

14/11/1398جزئیات

مجتمع نوبنیاد

طبقه پنجم-زيربنا 50متر- 1خوابه روبه نما-قیمت متر مربع 13ميليون

650ميليون
ebtekar07644467070

20/12/1398جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 12.5تومان

ebtekar07644467070

24/09/1398جزئیات

مجتمع کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 47متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

05/09/1398جزئیات

مجتمع پادنا

طبقه سوم-زيربنا 45متر- نوساز -قیمت متر مربع 20تومان

900ميليون
ebtekar07644467070

03/09/1398جزئیات

مجتمع پادنا

طبقه سوم-زيربنا 43متر- نوساز -قیمت متر مربع 20تومان

860ميليون
ebtekar07644467070

03/09/1398جزئیات

مجتمع منطقه 4 تهران

طبقه منفی 1-زيربنا 13متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 30تومان

400ميليون
ebtekar07644467070

04/12/1392جزئیات

مجتمع منطقه 4 تهران

طبقه منفی 1-زيربنا 13متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 30تومان

400ميليون
ebtekar07644467070

04/12/1392جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 12.5تومان

ebtekar07644467070

24/09/1398جزئیات

مجتمع پادنا

طبقه سوم-زيربنا 45متر- نوساز -قیمت متر مربع 20تومان

900ميليون
ebtekar07644467070

03/09/1398جزئیات

مجتمع پادنا

طبقه سوم-زيربنا 43متر- نوساز -قیمت متر مربع 20تومان

860ميليون
ebtekar07644467070

03/09/1398جزئیات

مجتمع تهران منطقه 4 تهر...

طبقه منفی 1-زيربنا 13متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 30تومان

400ميليون
07644467070

04/12/1392جزئیات

مجتمع کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 39متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

975ميليون
07644467070

14/01/1392جزئیات

مجتمع مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 39متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

975ميليون
ebtekar07644467070

14/01/1392جزئیات