مجتمع متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک ابتکار کیش

مجتمع کیش میر مهنا

طبقه پنجم-زيربنا 62متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 18ميليون

120م رهن
ebtekar07644467070

16/04/1399جزئیات

مجتمع میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

200م رهن
ebtekar07644467070

25/03/1399جزئیات

مجتمع میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 69متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

20م رهن 2م اجاره
ebtekar07644467070

04/01/1399جزئیات

مجتمع مرجان

-طبقه هشتم-زيربنا 62متر- 2خوابه دید جزیره

180م رهن
ebtekar07644467070

26/02/1399جزئیات

مجتمع صدف

طبقه اول-زيربنا 63متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

29/11/1398جزئیات

مجتمع صدف

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

29/11/1398جزئیات

مجتمع میر مهنا

طبقه سوم-زيربنا 72متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

648ميليون
ebtekar07644467070

12/11/1398جزئیات

مجتمع سفین

زيربنا 57متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

05/11/1398جزئیات

مجتمع صدف

طبقه دوم-زيربنا 66متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

05/11/1398جزئیات

مجتمع میر مهنا

زيربنا 70متر- 1خوابه

50م رهن 4ت اجاره
ebtekar07644467070

22/10/1398جزئیات

مجتمع مسکونی " برج "

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه دیددریا-قیمت متر مربع 13ميليون

949ميليون
ebtekar07644467070

04/01/1399جزئیات

مجتمع صدف

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1.7م اجاره
ebtekar07644467070

12/10/1398جزئیات

مجتمع میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه

80م رهن
ebtekar07644467070

26/09/1398جزئیات

مجتمع مرجان

-طبقه پنجم-زيربنا 67متر- 1خوابه دیددریا

ebtekar07644467070

24/09/1398جزئیات

مجتمع کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 65متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

05/09/1398جزئیات

مجتمع صدف

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

03/09/1398جزئیات

مجتمع صدف

طبقه دوم-زيربنا 53متر- 2خوابه

ebtekar07644467070

02/09/1398جزئیات

مجتمع صدف

-طبقه دوم-زيربنا 63متر- 2خوابه مبله

ebtekar07644467070

29/08/1398جزئیات

مجتمع صدف

طبقه دوم-زيربنا 61متر- 1خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
ebtekar07644467070

10/04/1399جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه اول-زيربنا 73متر- 2خوابه

130م رهن 1.3م اجاره
ebtekar07644467070

04/06/1398جزئیات

مجتمع مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 58متر- 1خوابه

100م رهن
ebtekar07644467070

10/09/1398جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه همکف-زيربنا 58متر- 1خوابه

20م رهن 4م اجاره
ebtekar07644467070

18/03/1398جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه سوم-زيربنا 57متر- 1خوابه دید جزیره-قیمت متر مربع 15تومان

855ميليون
ebtekar07644467070

31/02/1399جزئیات

مجتمع مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

90م رهن
ebtekar07644467070

09/08/1394جزئیات

مجتمع مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 2.5م اجاره
ebtekar07644467070

09/08/1394جزئیات

مجتمع سفین فاز سی

زيربنا 60متر- 1خوابه

39م رهن
ebtekar07644467070

09/02/1394جزئیات

مجتمع نوار ساحلی

-طبقه اول-زيربنا 51متر

ebtekar07644467070

17/06/1398جزئیات

مجتمع صدف

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه

ebtekar07644467070

10/04/1399جزئیات

مجتمع مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

90م رهن
ebtekar07644467070

09/08/1394جزئیات

مجتمع مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 2.5م اجاره
ebtekar07644467070

09/08/1394جزئیات

مجتمع سفین فاز سی

زيربنا 60متر- 1خوابه

39م رهن
ebtekar07644467070

09/02/1394جزئیات

مجتمع نوار ساحلی

-طبقه اول-زيربنا 51متر

ebtekar07644467070

17/06/1398جزئیات

مجتمع کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

90م رهن
07644467070

09/08/1394جزئیات

مجتمع کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 2.5م اجاره
07644467070

09/08/1394جزئیات

مجتمع کیش سفین فاز سی

زيربنا 60متر- 1خوابه

39م رهن
07644467070

09/02/1394جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه همکف-زيربنا 58متر- 1خوابه

20م رهن 4م اجاره
ebtekar07644467070

18/03/1398جزئیات