مجتمع متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک ابتکار کیش

مجتمع مرجان

-طبقه دوم-زيربنا 166متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه دوبلکس

50م رهن 9م اجاره
ebtekar07644467070

19/03/1399جزئیات

مجتمع صدف

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه

450م رهن
ebtekar07644467070

16/02/1399جزئیات

مجتمع صدف

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

1.92ميليون
ebtekar07644467070

28/02/1398جزئیات

مجتمع دهکده ساحلی

طبقه پنجم-زيربنا 157متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

865ميليون
ebtekar07644467070

21/01/1393جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
ebtekar07644467070

14/12/1392جزئیات

مجتمع رویای کیش

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

ebtekar07644467070

30/11/1392جزئیات

مجتمع دهکده ساحلی

طبقه پنجم-زيربنا 157متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

865ميليون
ebtekar07644467070

21/01/1393جزئیات

مجتمع مرجان

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
ebtekar07644467070

14/12/1392جزئیات

مجتمع رویای کیش

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

ebtekar07644467070

30/11/1392جزئیات

مجتمع کیش دهکده ساحلی

طبقه پنجم-زيربنا 157متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

865ميليون
07644467070

21/01/1393جزئیات

مجتمع کیش مرجان

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
07644467070

14/12/1392جزئیات

مجتمع کیش رویای کیش

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

07644467070

30/11/1392جزئیات