پیش فروش تجاری متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک ابتکار کیش

پیش فروش تجاری مرکز شه...

زيربنا 468متر-قیمت متر مربع 8ميليون

ebtekar07644467070

13/10/1397جزئیات

پیش فروش تجاری مرکز شه...

زيربنا 468متر-قیمت متر مربع 8ميليون

ebtekar07644467070

13/10/1397جزئیات

پیش فروش تجاری مرکز شه...

زيربنا 468متر-قیمت متر مربع 8ميليون

ebtekar07644467070

13/10/1397جزئیات

پیش فروش تجاری کیش مرکز...

زيربنا 468متر-قیمت متر مربع 8ميليون

07644467070

13/10/1397جزئیات